Kambja koguduse täiskogu istung

165

Koguduse praegune nõukogu on kiriku seadustest lähtudes otsustanud 30. jaanuaril 2005 peale jumalateenistust kokku kutsuda Kambja koguduse täiskogu (kõigi täisõiguslike koguduseliikmete) koosoleku, mille päevakorras on kogudusele uue nõukogu valimine järgmiseks neljaks aastaks. Valimistel on hääleõigus igal ristitud ja konfirmeeritud (leeritatud) koguduseliikmel, kes on valimiste aastale eelneval või jooksval aastal teinud ühes EELK koguduses nimelise liikmeannetuse ning osalenud armulaual. Lisainfo koguduste juhtorganite valimiste kohta leiad Internetist aadressilt www.eelk.ee/valimised.

Kino maale