President autasustab Kambja kooli direktorit

180

President Arnold Rüütel premeerib riikliku teenetemärgiga Kambja Põhikooli direktorit Enn Liba pikaajalise õpetajatöö ning kultuurielu edendamise eest.

Enn Libale omistatakse Valgetähe IV klassi teenetemärk.

Arnold Rüütel annab teenetemärgid üle pidulikul vastuvõtul Kadrioru lossis 23. veebruaril.

Postimees Online:
» President Arnold Rüütel jagab iseseisvuspäeva puhul riiklikke teenetemärke

Kino maale