Vald algatas 4 planeeringut

143

Kambja Vallavalitsus on algatanud järgmised detailplaneeringud: 1) 23. II 2005 korraldusega nr 807 Kambja vallas Kambja alevikus Toome kinnistu detailplaneering pindalaga ca 3,3 ha;

2) 14. III 2005 korraldusega nr 813 Kambja vallas Virulase külas Lehtmetsa ja Männipõllu kinnistute detailplaneering pindalaga 7,5 ha;

3) 14. III 2005 korraldusega nr 814 Kambja vallas Kambja alevikus Parve kinnistu detailplaneering pindalaga 23 ha;

4) 24. III 2005 korraldusega nr 829 Kambja vallas Kaatsi külas Teeääre kinnistu detailplaneering pindalaga 2,6 ha.

Kõigi planeeringute eesmärgiks on maa kasutamise sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast elamumaaks, kinnistute jagamine kruntideks ning kruntidele ehitusõiguse ja tehniliste näitajate määramine.

Kino maale