Mälestame

221

Eela Lill
3. 3. 1936 – 15. 6. 2005, Kodijärve

Aare Suits
29. 5.1953 – 1. 7. 2005, Kammeri

Vladimir Keptsov
21. 10. 1946 – 10. 7. 2005, Aarike HK

Linda Borgmann
9. 3.1924 – 14. 7. 2005, Kambja

Kino maale