Planeeringute algatamine

227

P> Detailplaneeringute algatamine

Kambja Vallavalitsus on algatanud järgmised detailplaneeringud:

1) 30. mai 2005 korraldusega nr 941 Kambja vallas Aakaru külas Jaagu kinnistu detailplaneering pindalaga ca 3,2 ha;

2) 16. augusti 2005 korraldusega nr 1002 Kambja vallas Sulu külas Laane kinnistu detailplaneering pindalaga 3,2 ha;

Planeeringute eesmärgiks on maa kasutamise sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast elamumaaks, kinnistute jagamine kruntideks ning kruntidele ehitusõiguse ja tehniliste näitajate määramine.

Üldplaneeringu algatamine

Kambja Vallavolikogu 22. septembri 2005.a otsusega nr 166 algatati Kambja valla üldplaneering.

Kino maale