20.9 C
Kambja
Pühapäev, 21.07.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivKambjalane, tule kindlasti valima!

Kambjalane, tule kindlasti valima!

Ametis valimisjaoskonnas: Valimiskomisjoni liikmed Eha Paade ja Airike Feirik ootavad kõiki kambjalasi hääletamiskasti juurde.

  

16. oktoobril 2005 valitakse neljaks aastaks Kambja vallavolikogu uus koosseis
Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise tõttu valitakse kohaliku omavalitsuse volikogu esmakordselt neljaks aastaks.

Hääletamisõigus on Eesti ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on valimispäevaks saanud 18-aastaseks ja kelle püsiv elukoht, see on elukoht, mille aadressiandmed on kantud rahvastikuregistrisse, asub Kambja vallas. Hääletamisõigus on samuti välismaalasel, kes elab Eestis alalise elamisloaga ja on valimispäevaks elanud seaduslikult vähemalt viis viimast aastat Kambja vallas.

Valijate arvestust peetakse rahvastikuregistris. Kes ei ole rahvastikuregistri poolt saadetud valijakaarti saanud või kui on valijakaardile kantud andmetes vigu, palume pöörduda vallasekretäri poole. Valijate nimekiri koostatakse rahvastikuregistri 16. septembri seisu alusel. Pärast seda kuupäeva toimunud elukohamuudatusi ei arvestata, valijate nimekirja viiakse sisse vaid isikuandmete parandusi.

Eelhääletamine

Eelhääletamine toimub 10. kuni 12. oktoobrini kõigis valimisjaoskondades kell 12.00-20.00.

Eelhääletamine on mõeldud nendele valijatele, kes valimispäeval ei saa või ei soovi valima tulla. Eelhääletamise ajal on võimalik ka elektrooniline hääletamine. Elektrooniline hääletamine algab 10. oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni hääletamise lõpuni 12. oktoobril kell 20.00.

Eelhääletamise ajal on võimalik Kambja valimisjaoskonnas hääletada ka valijatel, kes ei ole kantud Kambja valijate nimekirja.

Hääletamine valimispäeval

Hääletada saab elukohajärgses valimisjaoskonnas valimispäeval 16. oktoobril kell 9.00 kuni 20.00.

Valimispäeval saab ka kodus hääletada. Kui valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonnas, võib esitada kirjaliku taotluse kodus hääletamiseks. Rõhutan veelkord, et kodus hääletamiseks tuleb esitada kirjalik taotlus kas jaoskonnakomisjonile või vallavalitsusele. Taotlust võib esitada ka varem, vallavalitsus võtab neid juba praegu vastu. Taotluse esitamise viimane aeg on valimiste päeval kell 16.00.

Kirjalike taotluste alusel korraldab jaoskonnakomisjon hääletamise valimispäeval Teie kodus.

Hääletama tulles tuleb kaasa võtta ja jaoskonnakomisjonile esitada kehtiv riigiasutuse poolt välja antud isikut tõendav dokument, milleks on näiteks Eesti kodaniku pass, isikutunnistus, välismaalase pass, kaitseteenistuse tunnistus, juhiluba, pensionitunnistus. Kui valija on saanud hääletamissedeli, siis annab ta selle kohta allkirja. Kui valija rikub hääletamissedeli, on tal õigus saada jaoskonnakomisjonilt uus sedel. Sellisel juhul peab valija rikutud hääletussedeli valimiskomisjonile tagastama. Valija laseb hääletamissedeli valimiskasti ise.

Hääletamis- ja valimistulemuste kindlakstegemine

Valimispäeval peale hääletamise lõppemist avab jaoskonnakomisjon hääletamiskastid ja teeb nendes olnud hääletamissedelite arvu järgi kindlaks hääletamisest osavõtnud valijate arvu ja kandidaatidele antud häälte arvu ning kannab need vormikohasesse protokolli. Kõik valimiste dokumendid pakitakse ja edastatakse viivitamata valla valimiskomisjonile.

Vabariigi Valimiskomisjonilt saab valla valimiskomisjon elektrooniliselt hääletanute hääletustulemuste protokolli. Saadud dokumentide alusel teeb valla valimiskomisjon kindlaks valimistulemused vallas. Seejuures peab valla valimiskomisjon saadud tulemust kontrollima hääletamissedelite ülelugemise teel. Valla hääletamistulemuste kohta koostab valimiskomisjon vormikohase protokolli.

Peale hääletamistulemuste kindlakstegemist teeb valimiskomisjon kindlaks ka valimistulemused vallas. Valimistulemuste kohta koostab valla valimiskomisjon protokolli. Valimistulemuste kindlakstegemine on avalik.

Peale valimispäeva on kolme päeva jooksul kõigil, kes leiavad, et nende õigusi on jaoskonnakomisjoni või valla valimiskomisjoni toimingu või otsusega rikutud, õigus esitada kaebus maakonna valimiskomisjonile.

Valla valimiskomisjon registreerib valitud volikogu liikmed oma otsusega pärast seda, kui kaebuste esitamise tähtaeg on möödunud või kui kaebuste kohta on tehtud lõpliku otsused. Peale valimistulemuste väljakuulutamist kutsub valla valimiskomisjon hiljemalt seitsmendal päeval kokku valitud volikogu.

Selleks, et uus volikogu saaks selline, millisena Sina seda näha tahad, tule kindlasti valima!

Reet Kiuru,
vallasekretär, valla valimiskomisjoni esimees

Loetumad