Purjus tatikad lõhkusid bussiootepaviljoni.

186

26.11.2005 kell 12.25 sai politsei väljakutse Kambja valda, kus kolm noorukit lõhkusid Võru maantee ääres bussiootepaviljoni. Bussipeatusest veidi eemal pidas patrull kinni tee ääres Tartu suunas hääletanud noorukid, kelle välimus vastas lõhkujate kirjeldusele. Poisid olid alkoholi tarvitanud ja kaks neist tunnistasid lõhkumise üles. Katki olid bussiootepaviljoni kaks klaasist seina. Patrull pakkus poistele küüti, prefektuuris vormistati alaealistele noorukitele (s 1989-1990) väärteoprotokollid lõhkumise ja alkoholi tarbimise eest.

Kino maale