13.9 C
Kambja
Pühapäev, 24.09.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivUnipiha algkoolis valmis õueõppeklass

Unipiha algkoolis valmis õueõppeklass

15 aastat tagasi Šotimaalt alanud õuesõppe liikumine on tänaseks haaranud peale Šotimaa ka Taani, Rootsi, Norra ja Soome koole. Eestis on sellise liikumise eestvedajaks Koolimetsade Ühenduse esimees Mikk Sarv. „Rootsis läbi viidud uuringud on näidanud, et õuesõpe vähendab oluliselt koolistressi, maandab laste vahel tekkivaid konflikte ja pingeid,“ räägib Eha Jakobson. “Seepärast haarasingi suvel kinni võimalusest osaleda õuesõpetajate kursustel, mida vedas Linköpingi Ülikooli professor Anders Szczepanski.

Õuesõppeklass – kõik see, mis jääb väljapoole klassiruumi ja kooliust

Õueklassi seinaks, millel ripub Kambja koolilt kingituseks saadud hiigelsuur tahvel, on kooli puukuuri rootsipunast värvi sein. Pinkideks, mille taha mahub kogu koolipere, on Andrus Künnapuu valmistatud õuesõppe koolipingid.

„Esimesed õuesõppe tunnidki on juba peetud. Lisaks loodusõpetusele oli selleks ka matemaatika. Õueõppeklass ei piirdu mitte ainult klassitahvli ja pinkidega,“ jätkab Eha Jakobson. “Selleks võib olla nii Pangodi järv, Petasmägi kui ka Karl-Eriku ratsatalu ja kohalik linnasetehas – kõik see, mis jääb väljapoole klassiruumi ja kooliust. Loodetavasti saame endale lähiajal ka püstkoja, kus on võimalik õppida tegema lõket ja saada aimu meie eesvanemate maailmast. “

Unipiha koolis on tegeletud õuesõppega tegelikult juba pikki aastaid. Ka talvel. Vaadeldud loomade ja lindude jälgi, tutvutud kopra urgudega Pangodi järve kallastel, mõõdetud õhu temperatuuri ja lumikatte paksust kooli ümbruses.

Lisaks õuesõppe klassi avamisele osalesid õpetajad ka õueõpetajate kursustel sügisesel koolivaheajal Rootsis.

Lastevanemad toetavad igati kooli ja õuesõpet

„Lisaks õueõppeklassile kooli ümbruses tahame kevadel rajada nii laste kui isade kaasabil ka metsaklassi. Rootsi ühes koolis nähtu annab meile selgeks julgust,“ kinnitab Eha Jakobson.

Suur aitäh õueõppeklassi avamisele kaasaaitamise eest ja korvpalli treeningseina ning spordiväljaku uuendamise eest Andrusele, Tarvole, Raivole ning Gunnarile, Kambja kooli direktorile Enn Libale, vallavanem Ivar Tedremale, munitsipaalettevõtte Cambi juhataja Heiki Kortspärnale ja Andrus Suitsule.

Unipiha kooli õpetaja
Lembit Jakobson

Loetumad