13.9 C
Kambja
Pühapäev, 24.09.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivLEADER programmi põhimõtteid tutvustavad infopäev

LEADER programmi põhimõtteid tutvustavad infopäev

16. veebruaril kell 18.00 – 20.00 toimub Kambja kooli aulas LEADER programmi tutvustav infopäev. Infopäev on osalejatele tasuta. Huvilistel info www.leader.agri.ee või LEADER infokeskuses, Tartu Tuglase 13, tuba 23; telefonil 742 1771 või e-posti aadressil leader@mai.ee. LEADER on Euroopa Liidu algatatud programm maaelu arengu ja kohaliku initsiatiivi toetuseks. Programm toetab ettevõtjate, kodanikeühenduste ja kohalike omavalitsuste koostööd piirkondliku maaelu strateegia koostamisel ja elluviimisel.  Eesti rakendab käesoleval perioodil LEADER programmi põhimõtteid Eesti riikliku arengukava (RAK) meetme 3.6 “Kohaliku initsiatiivi arendamine – LEADER-tüüpi meede” kaudu. Meetme rakendamiseks on ette nähtud 28,8 miljonit krooni, millest rahastatakse piirkondlike strateegiate koostamist ja piiratud hulga juba koostatud strateegiate elluviimist. Toetuse saajaks on kohalik tegevusgrupp – ettevõtjaid, kodanikeühendusi ja kohalikke omavalitsusi ühendav piirkondlik organisatsioon.

Eesti rakendab LEADER lähenemist täies ulatuses alates 2007. aastast. Meetme 3.6 tegevustes osalemine annab kohalikele tegevusgruppidele aga eelisvõimaluse oma piirkondliku maaelu strateegia koostamiseks ja kogemuste omandamiseks juba käesoleval aastal, et taotleda järgmisel programmperioodil (2007–2013) rahalisi vahendeid oma strateegia elluviimiseks.

LEADER infokeskuse ülesandeks on informeerida ja nõustada maapiirkonna omavalitsustöötajaid, ettevõtjaid ning MTÜ-de esindajaid, kes on huvitatud meetme 3.6 raames toetuse saamisest ning selleks vajalike partnerlusel põhinevate kohalike tegevusgruppide loomisest.

Taivo Prants
 741 6207
taivo@kambja.ee

Loetumad