Muusikaõpetajateks Ivo Linna ja Anti Kammiste

159

Poppmuusika ajalugu elavas esituses: Ivo Linna ja Anti Kammiste „muusikaõpetajatena“ Kambja koolipere ees. Foto: Peeter Ruuge

  

Poppmuusika ajalugu, mis on riikliku õppekava kohustuslikuks osaks, tutvustati Kambja kooli lastele sel õppeaastal eriti uhkelt ja heal tasemel – külalisõpetajateks olid meie laululegend Ivo Linna ja andekas klahvpillimängija Anti Kammiste. Kambja koolipere kogunes ühisesse muusikatundi 30. märtsil. „Muusikaõpetajad“ Ivo Linna ja Anti Kammiste valdasid õpetamiskunsti suurepäraselt: teoreetilist ainekäsitlust ilmestasid praktilised näited ehk õpetusivaga juttu saatsid nii vahetult esitatud muusikapalad kui arvuti abiga ekraanile saadetud kroonikakaadrid.

Muusikatunni lõpetas ühislaul. „Päikene paistab ja loodus lokkab – kätte on jõudnud suvi,“ laulis kogu Kambja koolipere koos Ivo Linnaga.

Pärast tundi tuli poppidel õpetajatel pikka aega autogramme kirjutada. Poppmuusikatunni toimumisega seotud kulud tasus Kambja vallavalitsus.

Toivo Ärtis

Kino maale