Tänuavaldus

172

Tänan Kambja valla juhte, kes esitasid mind maakonna teenetemärgi „Tartumaa kuldne tammeoks“ nominendiks.

Tänan ka Kambja Laulu- ja Mänguseltsi juhatust, segakoori ja teisi õnnitlejaid mulle omistatud autasu puhul.

Hilja Neumann

Kino maale