Tänu

165

Aitäh Kambja vallavalitsusele ja volikogule, sugulastele, sõpradele, naabritele, laulu- ja seltsikaaslastele, kes Rein Neumanni mälestust kalliks pidades meile leinas kaasa tundsid ja kalmu lillede ja pärgadega ehtisid.

Täname siiralt Enn Liba ja Kambja kooli, kes meid ärasaatmisel aitasid.

Lesk ja tütar perega

Kino maale