Mälestame

206

Linda Sepp

28. 7.1928 – 25. 1.2006, Kambja

Veera Kärmo

22. 7.1933 – 31. 1.2006, Palumäe

Miralda Tamuri

10. 3.1926 – 10. 2.2006, Raanitsa

Heino Suits

18. 3.1942 – 2. 3.2006, Kammeri

Anne Tallmeister

15. 4.1920 – 12. 3.2006, Suure-Kambja

Rein Neumann

14.11.1935 – 19. 3.2006, Kambja

Kino maale