Kambja valla üldplaneeringu arutelu toimub 14. juunil

145

Kambja valla üldplaneeringu avalik arutelu toimub Kambja Põhikooli saalis (Kesk 12) 14. juunil 2006 kell 18

Põhiteema: Kambja aleviku ümbersõidud.
Arutelul osaleb Maanteeameti esindaja.

Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kirjalikult: e-kiri: taivo@kambja.ee.

Lisainfo: Kambja valla üldplaneering

Kambja Vallavalitsus

Kino maale