Tänuavaldus hambatohtrile

158

Suur tänu dr Tiia Zeigole, kes 18. mai hilisel õhtutunnil võttis vastu hambavaluga patsiendi.

Kino maale