Hooletus on õnnetuse teejuht

350

Õnnetusjuhtumid võivad ootamatult aset leida kõikjal, kus me liigume või viibime. Eriti tihti juhtub õnnetusi noortega nende aktiivse loomuse tõttu. Lastega sagedasti esinevateks õnnetusjuhtumiteks on traumad, mürgistused, põletused ja uppumine, traagiliseks võivad kujuneda ka eksimised metsa. Tihtipeale on õnnetuse põhjuseks hooletu käitumine või teadmatus. Kui alati ei õnnestu meil õnnetusi vältida, siis on oluline anda algteadmisi esmaabist, et tekiks kindlus, kuidas käituda ja anda abi õnnetuse korral.

Kambja noortekeskuse projekti „Hooletus on õnnetuse teejuht“ käigus on toimunud tuleohutuspäevad lastele ning täiskasvanutele, joonistusvõistlus, Tartumaa päästeteenistuse külastus, matk metsa, esmaabi koolitus täiskasvanutele ning augustis on tulemas lastele õppepäev „Ohutus veekogude ääres“. Lisaks valmisid tuleohutusalased töölehed 1.- 2. klassi ning 3. klassi õpilastele.

I-III klassi õpilastel ning lasteaia eelkooli rühmal oli võimalus osaleda tuleohutuspäevadel, mille viis läbi Kambja valla päästekorraldaja Jüri Toomiste. Vestluse käigus said lapsed teadmisi, kuidas tulekahjud tekivad ning kuidas põlenguid ennetada, kuidas tegutseda õnnetuse korral ning aidata teisi. Lisaks said lapsed võimaluse proovida ka ise tuld kustutada.

Tuleohutuspäevadel täiskasvanutele keskenduti teemadele, mis seotud oma kodu ja lähedaste kaitsmisele. Nagu lastele nii ka täiskasvanutele rõhutati suitsuanduri vajadusest kodus. Mõningatel juhtudel on kodudes suitsuandur küll olemas, näiteks kingitakse kõigile I klassi astujatele suitsuandur, kuid paigaldamata. Jüri Toomiste töökogemustes on olnud juhtumeid, kus alles peale tulekahju kustutamist on suitsuandur tööle hakanud, kuid kahjuks on siis juba hilja. Kõigi osalejate vahel loositi auhinnaks 3 suitsuandurit.

Teabepäeval osalejate küsitlusest selgus, et üle poolte osalejate pole varem kunagi saanud tuleohutusalast koolitust ning positiivsena tõid esile, et oli võimalus ise proovida erinevate tulekustutusvahenditega tuld kustutada.

Iga aasta kuuleme meedias teateid, et laps on kadunud metsa. Et selliseid juhtumeid ennetada korraldasime II ja III klassi õpilastele matka metsa, kus Kodanikukaitse Seltsi juhataja Leelo Küün viis läbi matka metsa, mille eesmärgiks oli anda noortele teadmisi, mida võtta kaasa matkale metsa, kuidas vältida metsas eksimist ning kuidas käituda, kui metsas juhtub õnnetus. Üheks põnevaimaks tegevuseks matkal oli vile valmistamine, millega on hea eksimise korral otsijatele märku anda.

Esmaabi kursuse käigus said Kambja lasteaed Mesimumm õpetajad ja töötajad teadmisi esmaabi andmisest ning elustamisest. Kõigil oli võimalus ka mannekeenil oma teadmisi praktiseerida, mis osutus kõige hinnatumaks oskas koolitusest. Koolituse viis läbi vetelpäästja Gunnar Aasmäe. Augustis toimub sarnane õppepäev ka noortele, kus on võimalus proovida vetelpäästja tööd ja töövahendeid ning teadmisi esmaabist.

Projekti läbiviimist toetas Päästeamet ning Kambja Vallavalitsus.

Ruth Kiuru
Kambja Noortekeskuse juhataja
projektijuht

Kino maale
EelmineLaupäeval peeti juba 24. korda Vooremäe mänge
JärgminePõgus pilguheit tulevikku