Logopeedilises tunnis saab iga laps kogeda eduelamust

795

Vilkad ja usinad nagu mesilastarule kohane: Kambja lasteaias Mesimumm sumisevad iga päev 31 töökat lasteaiatöötajat.

  

Logopeediline kabinet on väike, kuid hubane. Siin on piisavalt palju erinevaid vahendeid: riiulite kaupa erinevaid mänguasju, pilte, raamatuid ja lauamänge. Samuti on kasutada arvuti, seinatahvel ja makk-raadio. Ju on see ka üks põhjusi, miks lapsed tulevad siia heameelega.

Tegelen lastega, kelle kõne vajab korrigeerimist. Logopeedi kabinetis käib lapsi, kelle kõnes puudub mõni häälik või aetakse häälikuid omavahel segi, kellel on raskusi sõnade väljaütlemisega, kelle kõne ei ole arusaadav või kes vajavad toetust koolivalmiduse kujunemisel.

Kuna abivajajaid on hetkel 34 ringis, siis jõuan iga lapsega tegeleda nädalas vaid korra või kaks. Kuid harjutada tuleks iga päev! Seepärast on oluline koostöö lapsevanemaga. Väga meeldiv on tõdeda, et järjest rohkem on neid vanemaid, kes ise tunnevad huvi lapse kõneliste oskuste vastu. Ära hakkab kaduma suhtumine, justkui oleks logopeedi juures käimine häbiasi.

Logopeedilisse tundi tullakse ikka meelsasti. Siin kogeb laps piisavalt tähelepanu ja tunnustust, mida paraku suurearvulises rühmas tagasihoidlikemaile lastele napib. Logopeedilises tunnis on korraga vaid üks kuni kaks last. Harjutuste ja mängude valikul arvestatakse tema võimeid, seetõttu saab ka vähevõimekam laps tunda eduelamust.

Kõneravitunnis saab palju mängida. Näiteks puuduva R-hääliku omandamiseks võtame appi mänguasjad. Mesilase, mootorpaadi, hobuse, auto, lennuki, traktori jt hääli jäljendades treenime kõneks vajalike lihaseid. Palju kasutame logopeedilises tunnis ka lauamänge. Häälikumänge mängides omandab laps puuduvad oskused märkamatult ning tal tekib huvi tähtede ja lugemise vastu. Igapäevased on ka hingamist ja peenmotoorikat arendavad mängud. Oleneb ju kõne areng paljuski õigest kõnehingamisest ning sõrmeliigutused on seotud aju kõnekeskuse tööga. Sellepärast olen ka kodus soovitanud seebimulle ja sulgi puhuda ning erinevaid näpumänge mängida. Võimalusi selleks on palju.

Logopeedilise töö kestvus on iga lapse puhul erinev.

Tavaliselt tuleb päris pikalt vaeva näha enne kui hääldusveast või mõnest muust kõne eripärast jagu saab. Mõne probleemi korral saab paarikolme kuuga järjele. Aga on olnud ka juhuseid, kus laps saab abi juba paari harjutustunni järele.

Kui lapsevanem pole päris kindel, mida ja kuidas tegema peaks, et tema laps lasteaia lõpuks vajalikud oskused saavutaks, siis olen valmis alati abiks olema. Võib olla ei tule lapsevanem selle pealegi, et lõbusalt mängides koos veedetud aeg võib olla arendav ja kasulik nii lapsele kui vanematele. Justkui mängides muutub laps püsivamaks, tähelepanelikumaks, mälumaht suureneb ja ta omandab teisigi lugemiseks ning kirjutamiseks vajalikke oskusi. Emad-isad saavad lapsega koos mängides veidikeseksi pingelist ja kiiret elutempot maha võtta.

Head mängulusti!

Lasteaia logopeed
Anita Pallon

Kino maale
EelmineMesimummi töömesilased
JärgmineLasteaias kujundatakse ilusat lauluhäält ja kerget tantsujalga