Lasteaias kujundatakse ilusat lauluhäält ja kerget tantsujalga

431

Meie lasteaias on võimalik 3-7-aastastel lastel osaleda ka muusikaringis, kus tegeleme laulmise, loovtantsu, lavastusmängude ja pillimänguga. Käesoleval aastal võtab sellest huviringist osa 50 last.

Iga aasta maikuus toimuval traditsioonilisel laste lauluvõistlusel „Mesimummi Laululind” saavad lapsed oma esimesed kogemused mikrofoniga lauldes. Alati on olnud lapsi kuulamasvaatamas emad, isad, külalised. Žüriisse on kuulunud õpetajad Maarika Lehiste, Valve Keskpalu, Hilja Neumann, kultuuritöötajad Märt Jaamets, Juhan Sakur, vanemate esindajad ja lasteaia õpetajad. Sellel toredal üritusel on esinenud lastele kunagised lasteaia laululapsed laulude ja pillimänguga. Vahvad ja omanäolised on olnud laululaste vanemate etteasted laulude ja tantsudega.

Oleme esinenud erinevatel muusikaüritustel – laulupäevadel Vanemuise kontserdisaalis, Reola kultuurimajas, Luunja kultuurimajas, „Laulukarusselli” lauluvõistlustel Tartus, Luunjas, Elvas jne. Meelde on jäänud esinemised vallamaja saalis emadele, lasteaedade juhatajatele, laulu- ja mänguseltsi ning naisseltsi liikmetele.

Tartumaa laste laulupidu on olnud suurima osavõtjate arvuga üritus – rongkäigus Raekoja platsist Toomeorgu said lapsed marssida koos isade ja emadega. Järgnes laulupidu, kus esitati 15 laulu ja tantsiti rahvatantse.

Koostöös Kambja kooli, Kuuste kooli, Unipiha kooli ja Kambja lasteaia muusikaõpetajatega sai teoks murdelaulupäeva korraldamine. Esimene laulupäev toimus Unipihas 5. juunil 2006. aastal.

Tänan kolleeg Anita Pallonit ja lapsevanemaid, kes on olnud alati nõus lastega üritustele kaasa tulema ning abiks olema.

2007. aastal saavad Kambja lasteaia tublimad laululapsed osaleda Tartumaa lasteaedade muusikapäeval ja lasteaedade laulupeol.

Ilusat lauluhäält ja kerget tantsujalga soovides muusikaõpetaja
Anu Ird

Kino maale
EelmineLogopeedilises tunnis saab iga laps kogeda eduelamust
JärgmineMesimumm faktipeeglis