Mesimumm faktipeeglis

275

Mesimummi pedagoogide keskmine vanus on 34 aastat, kogu personali keskmine vanus 41 aastat.

Pedagoogide keskmine brutotöötasu on 4780 kr, muu personali keskmine töötasu on 3200 kr.

Kino maale