20.9 C
Kambja
Kolmapäev, 29.06.2022

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui neli aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivPäikeselille fond jagab sotsiaalprojektide konkursiga miljon krooni

Päikeselille fond jagab sotsiaalprojektide konkursiga miljon krooni

SA Eesti-Hollandi Heategevusfond Päikeselill kuulutas välja teise projektikonkursi „Rohkem päikest“, mille eesmärk on tugevdada „meie tunnet“, toetada teotahteliste inimeste initsiatiivi ja aidata kaasa kohaliku elukeskkonna parandamisele. Konkursi toetusfond on kokku 1 miljon krooni. Projektikonkurss on suunatud mittetulundusühingutele, seltsingutele ja kohalikele omavalitsustele. Äriprojekte ja indiviide konkursi raames ei toetata. Projektikonkursile, mis kestab 20.03.2007 – 30.04.2007 ootame projekte, mis vastaksid alljärgnevatele tingimustele:

kohaliku elu edendamine, arendamine: Päikeselille fond toetab projekte, mis on suunatud eeskätt väikesemates piirkondades kohaliku elu edendamisele või arendamisele. Oluliseks peetakse just nende inimeste ja organisatsioonide aitamist, kel on olemas suur teotahe ja initsiatiiv, kuid kohalikule arengule vajaliku idee ellu- viimine on takerdunud rahapuuduse taha.

sidusus, koostöö: projekt peab kaasama kohalikul tasandil erinevaid huvirühmasid ning toetama koostööd erinevate inimgruppide vahel.

jätkusuutlik: eelistatud on projektid, mis on peale toetusrahade kasutamist iseseisvalt jätkusuutlikud ning toimivad.

kaas- või omafinantseerimise olemasolu (eelistatud on projektid, kuhu on kaasatud kohalikud eraettevõtted): kaasfinantseerijate olemasolu näitab projekti elluviimise suutlikkust, taotlejate aktiivsust ja osalejate koostöövalmidust.

projekti tulemuste nähtav mõju: projektiga saavutatavad tulemused peavad olema selgelt nähtavad ja avaldama kohalikule elule mõju. Info projekti tulemuste kohta peab olema avalikult kättesaadav.

Otsustusprotsess:
-otsuse projekti toetamise kohta teeb fondi Päikeselill 8-liikmeline nõukogu;
igale projektile lähenetakse individuaalselt ja paindlikult.

Rahastamine:
-finantseeritakse etapiviisiliselt esitatud kuludokumentide alusel.

Esitamine:
-projekti esitamiseks tuleb täita avaldus, mille vormi leiate siit

 

– projekt saata Päikeselille fondi tegevjuhile Piet Boerefijnile aadressile postkast 3859, peapostkontor 10508, Tallinn.

Toetussumma suurus:
Toetussumma suurus on 5000 – 50 000 krooni projekti kohta. Toetus peab olema ära kasutatud ühe aasta jooksul peale rahastamislepingu sõlmimist.

Erki Korp
Eesti Hollandi Heategevusfondi nõukogu esimees
50 96 799
paikeselill.ee

Loetumad