Vilistlased! Tulge peole!

201

Laupäeval, 28. aprillil 2007. a toimub Kambja kooli 320. aastapäevale pühendatud vilistlaste kokkutulek.

 • kell 12-15: Spordivõistlused vilistlastele, lastevanemaile ja õpilastele.
 • kell 17.00: Vilistlaste kokkutulek
  kell 17.00: Tervituskontsert kooliperelt
  kell 18.00: Näidend "Miljonitõbi"
  kell 19.30: Kooliloterii (kõigil vilistlastel võimalus anda oma panus)
  kell 20.00: Pidu ansambliga "Hellad Velled"

Registreerumine

 • Info ja registreerimine tel.: 525 1343 (Indrek Uus).
 • Osalustasu 100 kr maksta arveldusarvele: EVELY KANNELA 221011000483 (Hansapank).
 • Makse selgituseks kirjutada: ees- ja perenimi, Kambja kool 320.

Kambja kooli vilistlaste viimatine suurem kokkutulek korraldati 1987. aastal, kui lubatu ja keelatu piirimail tähistati Kambja kooli kui ühe esimese rahvakooli 300. aastapäeva. Toonast suurt ja ülevat koolipidu võib kindlasti nimetada osakeseks meie võitlusest oma kultuuri ja vaba iseolemise eest.

Täna, XXI sajandi algul, elades üha tihedamalt lõimuvas maailmas peaks paikkonna kooli- ja haridusloo väärtustamine aitama kokku kutsuda ja ühendada (kas või korrakski!) nii suurde ilmalaande laiali pudenenud inimesi kui võõranduma kippuvaid põlvkondi.

Loomulikult on kõik vilistlased oodatud ka Kambja kooli 320. aabitsavalguse aastat tähistavatele hariduspäevadele 26 – 28. aprillini 2007.

Ootame Teidki Kambja kooli!

Kino maale