Tänuavaldus lapsevanemaile

211

Suur aitäh kõigile lastevanematele meeldiva koostöö eest 2006./2007. õa.

Eriliselt tahan tänada meie kooli tublisid isasid: Raivo Tõnnet, Erlend Silda, Tarvo Sööti, Meelis (senior) Kaljumäed, Andri Kuuske.

Unipiha kooli juhataja Eha Jakobson

Kino maale