16.9 C
Kambja
Kolmapäev, 04.10.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivKeskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu

Keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu

Tartumaa keskkonnateenistus teatab, et on valminud keskkonnamõju hindamise programm Raul Veskioja (+358 20 781 4413) veeloa taotlusele Peeda jõele Kambja vallas, Pulli külas, Veski maaüksusel (28203:006:0115).

Tegevuse eesmärgiks on veehoidla rajamine, veejõu kasutamine ja elektri tootmine oma tarbeks. Keskkonnamõju hindamine algatati vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lg 1 p 17 ja 21 ning § 3 lg 2 kohaselt, kuna pais piirneb allavoolu jääva Natura 2000 võrgustiku Peeda jõe – Idaoja hoiualaga.

Otsustaja ja järelevalve teostaja on Tartumaa keskkonnateenistus (Aleksandri 14; Tartu; kontaktisik: Ivo Ojamäe; 7302 252; ivo@tartu.envir.ee). Keskkonnamõju hindaja on keskkonnaekspert Arvo Järvet (ajarvet@ut.ee; 55 962 026; KMH0057). KMH programmiga on võimalik tutvuda Tartumaa Keskkonnateenistuses ja veebilehel www.envir.ee/236680. KMH programmi kohta saab esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult kuni 25. juunini. KMH programmi avalik arutelu toimub 25. juunil 2007. a Kambja vallavalitsuses kell 10.00.

Arvo Järvet,
keskkonnaekspert

Loetumad