24.9 C
Kambja
Esmaspäev, 04.07.2022

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui neli aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivÜlevaade vallavolikogu juuniistungi otsustest

Ülevaade vallavolikogu juuniistungi otsustest

  

Kambja vallavolikogu istung toimus 28. juunil 2007. Päevakorras oli:

 • Kambja valla 2006. majandusaasta aruande kinnitamine

 • Katastriüksuste sihtotstarvete määramine

Kambja valla 2006. majandusaasta aruande kinnitamine

Vallavolikogu otsustas kinnitada valla 2006. majandusaasta aruande, mille koostamise põhimõtteid ja sisu oli pearaamatupidaja Raili Kruuse eelnevalt tutvustanud. Ta vastas ka arutelu käigus volikogu liikmete poolt esitatud küsimustele ja täpsustustele.

Volikogu revisjonikomisjoni esimees Vaike Palla andis enne 2006. majandusaasta aruande kinnitamist ülevaate komisjoni tegevusest.

Katastriüksuste sihtotstarvete määramine

Volikogu otsustas kinnitada Pühi külas asuva Otti kinnistu (registriosa 3156104) jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Otti kü pindalaga 11 533 m2– väikeelamumaa;

 • Suurekivi kü pindalaga 4,73 ha– maatulundusmaa;

 • Lepasalu kü pindalaga 2,36 ha– maatulundusmaa;

 • Metsapõllu kü pindalaga 2,26 ha– maatulundusmaa.

Volikogu otsustas kinnitada Pühi külas asuva Otti-Kiisa kinnistu (registriosa 3420004) I katastriüksuse katastritunnusega 28203:004:0033 jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Otti-Kiisa kü pindalaga16 244 m2 – maatulundusmaa;

 • Lehise kü pindalaga 3 323 m2– väikeelamumaa.

Volikogu otsustas kinnitada Pühi külas asuva Kiisa-Otti kinnistu (registriosa 3432304) I katastriüksuse katastritunnusega 28203:004:0039 jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Kiisa-Otti kü pindalaga 16,68 ha – tootmishoonete maa 15%; maatulundusmaa 85 %;

 • Seedri kü pindalaga 16 238 m2 – väikeelamumaa.

Volikogu otsustas kinnitada Pulli külas asuva Uibumõisa kinnistu (registriosa 3517804, katastritunnus 28203:006:0042) jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Ubina kü pindalaga 4,40 ha – maatulundusmaa;

 • Männimõisa kü pindalaga 6,50 ha – maatulundusmaa;

 • Kirsimäe kü pindalaga 2,18 ha – maatulundusmaa;

 • Siilipere kü pindalaga 4,99 ha – maatulundusmaa.

Toivo Ärtis

Loetumad