Kambja valla arengukava 2007-2016 projekti avalik väljapanek

162
  

Hea vallakodanik!

Kambja Vallavalitsus annab teada, et Kambja valla arengukava 2007 – 2016 projekti avalik väljapanek toimub ajavahemikul 13.08.2007 – 3.09.2007

Arengukava projektiga saab tutvuda valla kodulehel www.kambja.ee, Kambja vallavalitsuses ja Kambja ning Kuuste külaraamatukogudes. Kirjalikud ettepanekud arengukava muutmiseks või täiendamiseks on oodatud Kambja Vallavalitsusse 4. septembriks 2007 või e-postiga aadressil vald@kambja.ee

Kino maale