¥Lendav tünder´ pani kriisireguleerijad proovile

194
  

Tartumaa kriisireguleerijaid pani 24. oktoobril proovile päästealane kompleksõppus "Lendav tünder 2007“.

Õppuse stsenaariumi järgi hakkasid Kambja vallas Reolas raudteel lekkima kütusetsisternid ning neist valla pääsenud kütuse põleng ohustas Reola Gaasi gaasihoidlaid.

Suurõnnetuse ohu tõttu otsustas Tartu maavanem Esta Tamm kokku kutsuda maakonna kriisikomisjoni. Peatselt kogunes ka kriisireguleerimismeeskond, mida juhtis Lõuna-Eesti päästekeskuse Tartumaa päästeosakonna juhataja Elmar Murs.

Lisaks eri ametkondade koostööd treeninud staabiõppusele lahendasid Reolas väliõppuse käigus olukorda päästjad, politsei ja kiirabi; kaasatud olid Eesti Raudtee ja Reola Gaas. Teavitusgrupp saatis teateid laiali meediale, keda seekord mängisid Tartu Ülikooli ajakirjandustudengid. Õppusel oli kohal hulgaliselt vaatlejaid ja hindajaid.

Õppuse käigus "ajakirjanikele" antud pressikonverentsil nentisid maavanem ja kriisimeekonna juht, et koostöö sujus normaalselt ja olukord saadi kiiresti kontrolli alla. Lahendati ka ohupiirkonna elanike evakueerimine ja toitlustamine.

Õppusele järgnenud briifingul andsid hindajad kriisilahendajate tegevusele esialgseid kommentaare. Maavanem tänas õppusel osalenuid: „Õppimiseks ja harjutamiseks tuleb ära kasutada iga võimalust ning iga korraga saame me järjest paremaks.“

Lühendatult Tartu maavalitsuse pressiteatest

Kino maale