Leidlikelt meistritelt oodatakse nutikaid ja stiilseid kingitusi

162

Tartu maavalitsus kuulutas välja Tartumaa esinduskingituse konkursi, kuhu oodatakse osalema kõiki huvilisi nii Tartumaalt kui kaugemalt.

Tartu maavalitsus kuulutas koostöös maakondliku rahvakultuuri spetsialistiga välja konkursi “Tartumaa kingitus”, ergutamaks käsitöömeistreid ja kaupmehi tooma turule esemeid, mida Tartumaa asutused, ettevõtted ja organisatsioonid võiksid kinkida koostööpartneritele ja sõpradele. Võistluseke võib pakkuda kunstiteoseid, käsitööesemeid, toidu- ja ilutooteid, trükiseid, helikandjaid ja muud esinduskingituseks sobivat. Tööd peavad olema seotud maakonna loodusliku ja kultuurilise eripära, traditsioonide, pärimuse, sümbolite ja legendidega, atraktiivsed ja maitsekad.

Konkursi auhinnafond on 8000 krooni, millele lisandub paremate tööde ostufond 12 000 krooni. Võitjad selgitab välja maavanema moodustatud žürii. Üks autor võib esitada konkursile kuni kolm erinevat tööd; esitada võib ka kollektiivset loomingut. Tööde esitamise tähtpäev on 30. mai 2008. Konkursi täpsemad tingimused leiab veebilehelt www.tartumaa.ee.

Info:
Astrid Hallik,
Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskuse Tartumaa spetsialist,
tel 730 5231, 5649 1696,
astrid.hallik@rahvakultuur.ee

Kino maale