7.9 C
Kambja
Pühapäev, 14.04.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivEmajõe-Võhandu veeprojekti, Emajõe alamprojekti esimene hange

Emajõe-Võhandu veeprojekti, Emajõe alamprojekti esimene hange

7. aprillil kuulutas AS Emajõe Veevärk välja avatud hankemenetluse „Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekt; Emajõe alamprojekt, Elva linna vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimine” (nr 105306). Tegemist Emajõe ja Võhandu valgala veemajandusprojekti, Emajõe alamprojekti esimese hankega. Hankemenetlus on avatud 30. maini, mil toimub pakkumiste avamine.

Riigihankeid saab kokku olema 6, mis omakorda jaotuvad 2-6 osaks. Järgnevad hanked on plaanis välja kuulutada vastavalt mais, suve teises pooles ja viimased 2008. aasta lõpus. Sellise graafiku järgi on reaalne, et rahalise kattega plaanitud tööd valmivad veel tähtaegselt e 2010 aasta lõpuks.

30. aprillil 2007.a välja kuulutatud Emajõe ja Võhandu valgala veemajandusprojekti, Emajõe alamprojekti riigihange (036671PK) tühistati eelmise aasta 18. novembril riigi poolsetest otsustest ja ettepanekutest lähtuvalt. Nimelt otsustas valitsuskabinet, et odavaima pakkumise alusel kõigi kavandatud tööde 3,6 kordne hinnatõus pole algselt planeeritud abivahendite (Emajõe alamprojekti puhul 516,6 miljonit krooni) kasutuse seisukohalt efektiivne. Seega valitsuse otsusega riigi poolt lisaraha eraldamist ette ei nähtud, mistõttu AS-l Emajõe Veevärk tuli esitatud hankepakkumised tagasi lükata.

Seoses asjaoluga, et kõiki 2004.a Euroopa Komisjonile esitatud taotluses märgitud piirkondi ja planeeritud töid olemasoleva toetusrahaga teostada pole võimalik, tehti AS Emajõe Veevärgi poolt uute hangete puhul nö joone pealsete ja joone aluste tööde graafik. Joone pealsed e koheselt teostatavad tööd valiti välja lähtuvalt iga aktsionärist omavalitsuse toetussummast, võttes arvesse objektide seisukorda ning tarbijatest kasusaajate hulka. Joone aluste tööde teostamiseks plaanitakse koos AS-ga Põlva Vesi ja AS-ga Võru Vesi esitada taotlusettepanek Ühtekuuluvusfondi projekti rahastamisotsuse muutmiseks. Taotlus esitatakse hiljemalt selle aasta detsembris.

Emajõe-Võhandu alamvesikonna veemajandusprojekt hõlmab kolme vee-ettevõtet – AS Võru Vesi, AS Põlva Vesi ja AS Emajõe Veevärk. Ühtekuuluvusfondilt saadav abi on AS Emajõe Veevärgi puhul pisut üle 28 miljoni euro e 439,1 miljonit krooni. Projekti toetussumma koos riigipoolse 5% ja omavalitsuste 10% toetusega on 33 019 000 eurot e 516,6 miljonit krooni. Hankekavaga on võimalik tutvuda AS Emajõe Veevärgi koduleheküljel http://www.emajoevv.ee/doc/Emajoe%20hankekava%20uus%2027-11-2007.pdf.

Lisainformatsioon:
Andres Aruhein
AS Emajõe Veevärk juhuse liige
GSM: +372 508 8373
E-post: andres.aruhein@emajoevv.ee
www.emajoevv.ee

Pressiteate koostas:
Merilin Seepter
AS Emajõe Veevärk
Juhiabi-avalike suhete juht
GSM: +372 529 5317
E-post: merilin.seepter@emajoevv.ee

Loetumad