Maaelu arengu olulised teemad leiavad tähelepanu

180
Pilt:

Leader foorum eelmisel kevadel Hallistes.

29. aprillil toimub strateegia avalik tutvustamine Raadimõisa hotellis. Seejärel jõuab strateegia tutvumiseks ja täiendusettepanekute tegemiseks valdadesse. Avalikustamine ja täienduste kogumine kestab kuni mai lõpuni. Strateegia on planeeritud kinnitada juuni keskel. Esimese projektitoetuste taotlusvooru loodame avada 2009. aasta alguses ja strateegia rakendusperiood kestab kuni 2013. aastani.

LEADER on Euroopa Liidu algatusprogramm, mille abil edendatakse elu maapiirkonnas kohalike inimeste omaalgatuse ja piirkonna arengustrateegia kaudu. Strateegiate koostamiseks ja elluviimiseks on moodustatud avaliku, era- ja kolmanda sektori partnerlusel põhinevad kohalikud tegevusgrupid.

Üheks selliseks tegevusgrupiks on Tartumaa Arendusselts, mille tegevuspiirkonna moodustavad 16 Tartumaa valda: Võnnu, Meeksi, Alatskivi, Peipsiääre, Vara, Haaslava, Mäksa, Kambja, Nõo, Konguta, Puhja, Laeva, Ülenurme, Luunja, Tartu ja Tähtvere vald.

Strateegia on dokument, mis käsitleb piirkonna arenguvajadusi ja nende vajaduste rahuldamiseks rakendatavaid meetmeid. LEADER-strateegiat eristab teistest arengustrateegiatest see, et koostamise protsessis on kõige olulisem inimeste arvamus selle kohta, millised on nende koduvalla probleemid, millised on tugevused ja mida on vaja tegema hakata. Just selle arvamuse põhjal kujunesidki TAS-i strateegia meetmed, mida hakkame ellu viima.

TAS-i strateegia meetmed seavad põhirõhu mitmetele maaelu arengu seisukohast olulistele teemadele – NOORED, ETTEVÕTLUS, KOGUKONNAD JA KESKKOND.

NOORTE meetme kaudu soovime saavutada noorte suuremat sidusust kogukonnaga; ETTEVÕTLUSE meede toetab väikeettevõtluse arengut; KOGUKONNA meede aitab tagada meile elujõulised ja ettevõtlikud kogukonnad ning KESKKONNA meede aitab kaasa keskkonnasäästlike tegevuste laiendamisele.

Meetmete tööversiooniga saab tutvuda Tartumaa Arendusseltsi kodulehel www.tas.ee.

Nii nagu oli meetmete kujunemisel, on ka strateegia elluviimisel tähtis roll kohalikel inimestel. Meetmete rakendamine toimub konkursi korras, kuhu toetuse saamiseks esitavad projekte piirkonnas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud ja omavalitsused.

LEADER programmi rakendamine on Eestis üsna uus asi ja seda programmi kõige paremini iseloomustavateks näitajateks on koostöö arendamine erinevate osapoolte vahel, kohaliku omaalgatuse toetamine ja uuenduslike ideede ja lahenduste elluviimine. Samuti on LEADER uudne just seetõttu, et Euroopa Liidu fondide raha jaotus, mida siiani otsustati enamasti ainult riiklikul tasandil, tuuakse nüüd kohalikule tasandile, see tähendab, et otsustusõigus vahendite jaotamise eest antakse kohaliku tegevusgrupi kätte. Eestis on kokku 24 sellist kohalikku tegevusgruppi nagu Tartumaa Arendusselts ning kõigile LEADER-tegevustele eraldatakse kokku 10% Maaelu Arengukava koguvahenditest, mida on ühtekokku 1,4 miljardit krooni kuni 2013. aastani.

Tartumaa Arendusseltsi strateegiadokumendiga saab tutvuda meie kodulehel www.tas.ee alates 29. aprillist.

Lisainformatsiooni saab emaili: kristiina.liimand@tas.ee ja telefoni 743 0088 teel. Kõik strateegiat puudutavad küsimused ja ettepanekud on oodatud kuni 30. maini.

Kristiina Liimand,
Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht

Kino maale