Kes võiks olla Aasta Ema Kambja vallas?

240

Pereklubi ootab kandidaate 2008. a Kambja valla Aasta Ema konkursile.

Kandideerida saab iga naine, kellel on vähemalt 1 alaealine laps, kes on oma lapse kasvatamisel eeskujuks ning on kaaskodanike poolt lugupeetud.

Palume saata kandidaadi kohta piisav iseloomustus, et selle põhjal oleks võimalik kandidaate hinnata. Iseloomustuses võiks olla märgitud kandidaadi nimi, laste arv peres ja nende vanused, ning põhjendus, miks just see kandidaat on väärt teistele eeskujuks olema. Võib tuua näiteid, millised on pere väärtushinnangud, miks just seda ema peaks teistele eeskujuks seadma jms.

Kandidaate saab esitada kirjalikult nii mailiaadressile: pereklubi@kambja.eu, kui ka posti teel aadressile: Kambja, Kase 14A (märgusõna: Aasta Ema kandidaat).

Kandidaate saab esitada kuni emadepäevani – so käesoleva aasta 11. maini. Aasta Ema 2008 valib komisjon 17. mail.

Läinud aastal läks Aasta Ema tiitel jagamisele – selle pälvisid värdväärsete kandidaatidena Marju Tammeorg ja Anne Välja.

Kino maale