Emajõe-Võhandu veeprojekti, Emajõe alamprojekti teine ja kolmas hange

159

18. mail kuulutas AS Emajõe Veevärk välja avatud hankemenetluse „Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekt; Emajõe alamprojekt, omanikujärelevalve ja inseneri teenus” (nr 106236). 13. mail kuulutati välja avatud hankemenetlus „Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekt; Emajõe alamprojekt, joogiveerajatiste projekteerimis- ja ehitustöödele” (nr 106100). Hankemenetlused on avatud vastavalt 9. juulini ning 14. juulini, mil toimuvad pakkumuste avamised.

Omanikujärelevalve ja inseneri teenuse hange jaotub kolmeks osaks:

  • Joogiveerajatiste projekteerimis- ja ehitustööd, kokku 4 projekteerimis-ehitustöövõtu lepingut:

Leping nr1. Nõo, Rannu, Konguta, Puhja ja Rõngu valla joogiveerajatiste rekonstrueerimis- ja ehitustööd (330 päeva).

Leping nr2. Laeva, Avinurme, Tabivere, Puurmani ja Palamuse valla joogiveerajatiste rekonstrueerimis- ja ehitustööd (330 päeva).

Leping nr3. Luunja, Tähtvere, Alatskivi, Vara ja Tartu valla joogiveerajatiste rekonstrueerimis- ja ehitustööd (420 päeva).

Leping nr4. Meeksi, Mäksa, Haaslava, Kambja ja Ülenurme valla joogiveerajatiste rekonstrueerimis- ja ehitustööd (440 päeva).

  • Reoveepuhastite projekteerimis- ja ehitustööd, kokku 3 projekteerimis-ehitustöövõtu lepingut:

Leping nr5. Puurmani, Puhja, Konguta, Nõo ja Rõngu valla reoveepuhastite rekonstrueerimis- ja ehitustööd (365 päeva).

Leping nr6. Laeva, Alatskivi, Tabivere ja Tähtvere valla ning Kallaste linna reoveepuhastite rekonstrueerimis- ja ehitustööd (365 päeva).

Leping nr7. Luunja, Meeksi, Mäksa, Vara, Tartu ja Haaslava valla reoveepuhastite rekonstrueerimis- ja ehitustööd (365 päeva).

  • Vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimis- ja ehitustööd, kokku 12 projekteerimis-ehitustöövõtu lepingut:

Leping nr8. Avinurme valla vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimis- ja ehitustööd (310 päeva).

Leping nr9. Vara valla vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimis- ja ehitustööd (325 päeva).

Leping nr10. Tähtvere valla vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimis- ja ehitustööd (485 päeva).

Leping nr11. Tartu valla vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimis- ja ehitustööd (325 päeva).

Leping nr12. Rõngu valla vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimis- ja ehitustööd (315 päeva).

Leping nr13. Puhja ja Rannu valla vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimis- ja ehitustööd (400 päeva).

Leping nr14. Palamuse, Laeva ja Tabivere valla vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimis- ja ehitustööd (430 päeva).

Leping nr15. Ülenurme valla vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimis- ja ehitustööd (325 päeva).

Leping nr16. Nõo valla vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimis- ja ehitustööd (475 päeva).

Leping nr17. Mäksa, Meeksi ja Luunja valla vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimis- ja ehitustööd (235 päeva).

Leping nr18. Kambja ja Haaslava valla vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimis- ja ehitustööd (340 päeva).

Leping nr19. Puurmani valla vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimis- ja ehitustööd (360 päeva).

Inseneri hanke ajakava järgi on omanikujärelevalve ja inseneri teenuste raamlepingu sõlmimise eeldatav aeg august 2008.a. AS Emajõe Veevärk sõlmib raamlepingu kuni kolme vastavaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga, kelle pakkumus(t)e maksumus(ed) (hankedokumendis antud meeskonna ühe päeva teenuste hind) on madalaim(ad).

Hankelepingud sõlmitakse konkreetsete ehitustööde omanikujärelevalve ja inseneri teenuste osutamiseks eeldatavasti 2008.a teisel poolel. Ehitustööde periood on seejuures sõltuvalt lepingutest orienteeruvalt 18 kuud alates projekteerimis-ehitustöövõtu hankelepingute sõlmimisest.

Joogiveerajatiste projekteerimis-ehitustöövõtu hange jaguneb 4 osaks:

  • Osa nr 1. Nõo, Rannu, Konguta, Puhja ja Rõngu valla joogiveerajatiste rekonstrueerimis- ja ehitustööd (330 päeva).
  • Osa nr 2. Laeva, Avinurme, Tabivere, Puurmani ja Palamuse valla joogiveerajatiste rekonstrueerimis- ja ehitustööd (330 päeva).
  • Osa nr 3. Luunja, Tähtvere, Alatskivi, Vara ja Tartu valla joogiveerajatiste rekonstrueerimis- ja ehitustööd (420 päeva).
  • Osa nr 4. Meeksi, Mäksa, Haaslava, Kambja ja Ülenurme valla joogiveerajatiste rekonstrueerimis- ja ehitustööd (440 päeva).

Hanke esialgse ajakava kohaselt on projekteerimis-ehitustööde eeldatavaks alustamiskuupäevaks augusti keskpaik.

Emajõe-Võhandu alamvesikonna veemajandusprojekt hõlmab kolme vee-ettevõtet – AS Võru Vesi, AS Põlva Vesi ja AS Emajõe Veevärk. Ühtekuuluvusfondilt saadav abi on AS Emajõe Veevärgi puhul pisut üle 28 miljoni euro e 439,1 miljonit krooni. Projekti toetussumma koos riigipoolse 5% ja omavalitsuste 10% toetusega on 33 019 000 eurot e 516,6 miljonit krooni.

Lisainformatsioon:
Andres Aruhein
AS Emajõe Veevärk
juhuse liige
GSM: +372 508 8373
E-post: andres.aruhein@emajoevv.ee
www.emajoevv.ee

Pressiteate koostas:

Merilin Seepter
AS Emajõe Veevärk
Juhiabi-avalike suhete juht
GSM: +372 529 5317
E-post: merilin.seepter@emajoevv.ee

Kino maale