Sarapi detailplaneeringu väljapanek

201

Kambja Vallavalitsuse 02. V 2008 korraldusega nr 997 võeti vastu Kambja alevikus Sarapi maaüksuse detailplaneering.

Planeeringu avalik väljapanek on 29. V – 09. VI 2008 Kambja vallamajas (Kesk 2, Kambja). Kui laekub ettepanekuid ja vastuväiteid, toimub detailplaneeringu avalik arutelu 17.VI kell 16.00 Kambja vallamajas.

Joonis: Sarapi DP

Kino maale