Tartumaal bussiliine ei suleta

208

Ühistranspordikomisjon tegi Tartu maavanemale ettepaneku nõustuda liinivõrgu säilitamise huvides täispileti miinimumhinna tõusuga ning reiside arvu vähendamisega liinidel.

Tartumaa ühistranspordi komisjon pidas 21. mail istungit, arutamaks maakonna bussiliinide piletihindu ja veomahtusid. AS GoBus oli esitanud komisjonile taotluse tõsta minimaalne täispileti hind 15 kroonile. Kütusehinna tõusu graafikud rääkisid iseenda eest ning komisjon otsustas teha maavanemale ettepaneku nõustuda hinnatõusuga alates 10. juunist.

Kõne all oli ka veomahtude vähendamine. Juba märtsikuus esitas GoBus Tartumaa omavalitsustele palve kaaluda, kas väga väikese sõitjate arvuga reise oleks võimalik sulgeda. Läbirääkimiste tulemusena jõuti kompromissile – ühtki bussiliini Tartumaal ei suleta, kuid mõnesid reise lühendatakse ning mõnel liinil jääb reise vähemaks. Kokku puudutavad muudatused 41 reisi, uus sõidugraafik peaks valmima juuni alguseks.

Komisjon arutas ka päevakorda kerkinud piletikontrolli ja trahvimise teemat, kuid jõudis seisukohale, et lahendused selles küsimuses saavad tulla ainult riigi seadusandluse kaudu.

Tartu maavanem on sõlminud maakonna bussiliinide teenindamiseks aastani 2014 kehtiva lepingu ASga GoBus. Maakonnaliine on käigus 65 ja 63 bussi sõidab neil liinidel aastas läbi 3,64 miljonit liinikilomeetrit.

Eda Tagamets

Kino maale