Hajaasustuse veeprogrammi taotlusvoor avatud

198

Tartu Maavalitsus annab teada, et algab hajaasustuse veeprogrammi taotluste vastuvõtt Alatskivi, Haaslava, Kambja, Konguta, Laeva, Luunja, Meeksi, Mäksa, Nõo, Puhja, Rannu, Rõngu, Tartu, Vara, Võnnu ja Ülenurme vallas.

 

Taotleda saab hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks toetust kaevude ja joogiveetorustike ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks ning kaevude varustamiseks vajalike tehniliste seadmetega.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate regionaalministri 30.04.2008 käskkirjast nr 59 „Hajaasustuse veeprogrammi programmdokument“, mis on koos taotlusvormidega kättesaadav kohalike omavalitsuste veebilehtedel ja Tartu Maavalitsuse veebilehel http://www.tartumaa.ee.

Tartu maavalitsus, tel 730 5237, heili@tartumaa.ee (Heili Uuk).

Nõuetele vastavaid taotlusi võtavad vastu majapidamise asukohajärgsed vallavalitsused kuni 01. augustini 2008.

Täiendavat informatsiooni programmi ja taotlemistingimuste osas saab Kambja Vallavalitsusest, Enno Soodla, tel 741 6461, enno@kambja.ee ja Kambja valla veebilehel www.kambja.ee

Kambja vallamajas toimub programmi ja taotlemistingimuste tutvustamine esmaspäeval 30. juunil kell 18.00.

Loe lisa: http://www.tartumv.ee/?op=body&id=239
Loe lisa: http://www.eas.ee/?id=4115

Failid:

Taotluse vorm
Taotluse lisa vorm
Veeprogrammi aruande vorm

Viited:

Programmdokument
Taotluste hindamise metoodika

Kino maale