Planeeringuteated

167

Kambja Vallavalitsuse 06. XI 2008 korraldusega nr 1185 võeti vastu Kambja vallas Visnapuu külas asuva Alla maaüksuse ning lähiümbruse detailplaneering. Planeeringualale suurusega ca 5 ha on moodustatud üks hoonestusala koos vajalike kommunikatsioonide ja juurdepääsuteega. Hoonestusalale on lubatud püstitada üks elumaja koos kõrvalhoonega. Detailplaneeringu avalik väljapanek on 20. XI kuni 5. XII 2008 Kambja vallamajas Kesk 2 Kambjas. Kui laekub ettepanekuid ja vastuväiteid, toimub detailplaneeringu avalik arutelu 11. XII 2008 kell 16.00 Kambja vallamajas.

 

Kambja Vallavalitsuse 06. XI 2008 korraldusega nr 1186 võeti vastu Kambja vallas Sulu külas asuva Uue-Järve maaüksuse detailplaneering. Planeeringuala suurusega ca 10 ha on jagatud kolmeks krundiks. Kahele maatulundusmaa sihtotstarbega krundile on kummalegi lubatud püstitada üks elumaja koos kõrvalhoonega, kolmas krunt on juurdepääsutee. Detailplaneeringu avalik väljapanek on 20. XI kuni 5. XII 2008 Kambja vallamajas Kesk 2 Kambjas. Kui laekub ettepanekuid ja vastuväiteid, toimub detailplaneeringu avalik arutelu 11. XII 2008 kell 17.00 Kambja vallamajas.

Kambja vallavalitsus

Kino maale