Elektrita majapidamised saavad vooluvõrguga liitumiseks toetust taotleda

182

22. jaanuaril 2009 jõustus elektrituruseaduse täiendamise seadus, mis annab hajaasustusega aladel elavatele inimestele võimaluse taotleda riigilt elektrivõrguga liitumiseks toetust.

Liitumistasu toetus on mõeldud inimestele, kelle majapidamises ei ole elektriühendust kunagi olnud või on see neist olenemata põhjustel enne 2001. aasta 17. maid katkenud.

Liitumistasu toetuse saamiseks saab sel aastal taotlusi esitada kahes voorus – 1. aprillini ja 15. oktoobrini. Aastal 2010 tuleb taotlus esitada valla- või linnavalitsusele 1. aprilliks. Pärast 1. aprilli 2010 liitumistasu toetuse saamise taotlusi enam vastu ei võeta. Eelnevalt tuleb vähemalt 30 päeva enne nimetatud tähtaegu esitada võrguettevõtjale liitumistaotlus – see tähendab, et esmalt tuleb võrguettevõtjalt küsida liitumispakkumine, milles on võrgu tehniline kirjeldus, väljaehitamise maksumus ning valmimise tähtaeg.

Toetuse andmise alused ning täpne taotlus- ja menetluskord on sätestatud regionaalministri määrusega, mis jõustus 22. jaanuaril 2009.

Lähem teave: http://www.siseministeerium.ee/index.php?id=42660.

Lisainfo: kaie.masing@siseministeerium.ee, 612 5143, Kaie Masing.

Võrguettevõtjad: OÜ Jaotusvõrk: http://www.jaotusvork.ee; Fortum Elekter AS: http://www.fortumelekter.ee.

Lühendatult Tartu maavalitsuse pressiteatest

Kino maale