Euroopa Parlamendi valimised toimuvad 7. juunil

191

lipuheiskamineEestist valitakse Euroopa Parlamenti kuus liiget ametiajaga viis aastat, kokku on Euroopa Parlamendis 736 liiget.

Hääletada saab elukohajärgses valimisjaoskonnas valimispäeval 7. juunil kell 9.00-20.00.

Eelhääletamine toimub 1.- 3. juunil kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 – 20.00.

 

Lisaks on võimalik alates 28. mai kella 12.00 kuni 3. juuni kella 20.00 hääletada elektrooniliselt veebilehel

www.valimised.ee.

Kui Te terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonnas, võite esitada kirjaliku taotluse kodus hääletamiseks. Taotluses tuleb märkida kodus hääletamise taotlemise põhjus. Taotlust saab esitada kuni valimispäeva kella 16.00-ni kas jaoskonnakomisjonile või linna- või vallavalitsusele.

Kodus hääletamist korraldatakse vaid valimispäeval 7.juunil.

Põhjalikum info vabariigi valimiskomisjoni veebilehel www.vvk.ee

Vallavanem Ivar Tedrema soovitab kõigil kambjalastel valimistel osaleda:

On ju teada, et need seadused, mida Euroopa Parlamendis vastu võetakse, hakkavad järjest rohkem mõjutama elu ka siin Eestis.”

Kino maale