Kuidas tõsta rahvusvaheliste noortevahetuste kvaliteeti?

192

Rahvusvaheline noorteseltskond Bakuu taustalKoolitust rahastasid programmi Euroopa Noored Prantsusmaa ja Eesti bürood.

Koolitusest võttis osa 12 noorsootööhuvilist kuuest Euroopa riigist. Teemaks oli rahvusvaheliste noortevahetuste kvaliteedi tõstmine.

Lähtealuseks võeti programmi Euroopa Noored vastavad alaprogrammid ning neis sätestatud nõudmised ja ootused.

Rahvusvaheliste noortevahetuste üks olulisim aspekt on kindlasti kultuuridevaheline õppimine. Kõige populaarsem meetod selles on organiseeritud rahvusõhtud, mille kavas on rahvatantsud ja -laulud, söögid jms. Ka erineva kultuuritaustaga noorte suhtlus iseenesest on suur õpikogemus. Et see kogemus ei jääks pelgalt informaalseks, tuleks igal noortevahetuse õhtul teha väike tagasisidering teemal “Mida me täna õppisime?” Meetodeid, kuidas tagasisideringi atraktiivseks ja mänguliseks teha, leiab käesoleva kirjutise lõpus avaldatud netiaadressidelt.

EL fondid ja programmid ootavad noortevahetusi rahastades, et projektis pööratakse tähelepanu Euroopa dimensioonile. Lihtsalt öelduna tuleb juba projekti eesmärkides mõelda läbi, miks käsitletav noortevahetuse teema on oluline Euroopa tasandil. Julgustan noori ja noortejuhte vaatama oma ideedele avarama pilguga. Näiteks ka lihtne taaskasutust propageeriv õpituba või koristusaktsioon on Euroopale tähtis, sest tõstab keskkonnaalast teadlikkust. Sealjuures on mõtteviisi muutus olulisem kui visuaalne tulemus.

Tihtipeale on töö partnerite vahel ebaühtlaselt jaotunud – ebaproportsionaalselt suure töö peab tegema vastuvõtja organisatsioon. Sellisel juhul aitavad projekti alguses sõlmitavad täpsed kokkulepped. Seda on muidugi lihtsam korraldata partneritega, kellega on juba varasem koostöökogemus.

Eelmisega analoogseks probleemiks on ka tööülesannete jaotus noortegrupi sees. Või on siis projekti tegelikuks korraldajaks noortejuht.

Isikliku kogemuse põhjal julgustan andma rohkem vastutust noortele. Sama hindavad ja ootavad ka Euroopa Noorte programmijuhid, kes on alati väga mõistvad, toetavad ja abivalmid.

Noored on väga leidlikud, nad suudavad lahendada ka keerulisi olukordi. Neile tuleb kasuks natuke julgust, enesekindlust ja koostöövalmidust.

Soovitan kõigil noortel ja noortejuhtidel külastada Euroopa Noorte kodulehte, kus on väga põhjalik informatsioon erinevate alaprogrammide kohta. Samuti leiab sealt infot huvitavate koolituste kohta nii Eestis kui ka võõrsil.

Kuuste noortel on kavas kaks rahvusvahelist projekti. Sügisest käivitub Comeniuse projekt “In questing of sources” 4.– 9. klasside õpilastele koostöös Poola, Bulgaaria, Türgi, Slovakkia, Itaalia ja Hispaaniaga. Ootame järjekindlalt ka Euroopa Noorte positiivset vastust Aserbaidžaani jätkuprojektile “GE – gender equality”. Anname parima, et need projektid oleksid kvaliteetsed ja tulemusrikkad.

Kuna siinkirjutaja on liitunud Euroopa Noorte projektinõustajate grupiga, võib julgelt teemakohaseid küsimusi esitada aadressil kerstister@gmail.com.

Kersti Kivirüüt

Kasulikud lingid

Noorte- ja õpilasvahetuse võimalused:

Kino maale