Pärandasjade ülevaatus Kambja vallas

215

udune männikEelmiste põlvkondade poolt pärandatud ja pärandunud eluviisi märgid on kõik pärandkultuuri märgid. Inventeerimine hõlmab nende märkide ehk pärandkultuuri objektide looduses ülesotsimist, kirjeldamist ja teadaoleva suulise pärimuse kirjapanemist.

Põhjalikku infot inventeerimisest ja pärandkultuuriobjektide mitmekesisusest saab projekti eestvedaja RMK kodulehelt (http://www.rmk.ee/teemad/parandkultuur).

Pärandkultuuri levinumateks objektideks on vanad taluhooned, kiviaiad, vanad metsateed ja kohanimed jne. Määratletud objektitüüpe on käesoleval hetkel üle 150 ning objektid on grupeeritud kuueks suuremaks rühmaks. Inventeerimise suur eesmärk on maa- ja metsaomanike teadlikustamine ning omanikuhoiu põhimõtte tutvustamine läbi pärandkultuuri objektide väärtustamise.

Alates märtsikuust 2010 on RMK võtnud ette kaardistada pärandkultuuri objektid Tartumaal, sealhulgas Kambja vallas.

Hea Kambja valla elanik! Kui Sul on mõni lugu või pärimus, mis seotud konkreetse objekti, paiga või kohaga, siis anna sellest teada (vt kontaktandmed allpool). Samuti, kui oled tegelenud koduloo-uurimisega ja oskad anda vihjeid või tähelepanu juhtida huvipakkuvale materjalile. Aitäh!

Bruno Sepp
e-post brunose@hot.ee
tel 5373 7256

Kino maale