Võlanõustamine Tartumaal

315

Majanduskriisi tingimustes on paljud inimesed sattunud võlgadesse sissetulekute vähenemise, tööpuuduse, suure laenukoormuse jms tõttu. 08.2010 kuni 07.2011 kestev projekt annab ka Tartu maakonnas elavatele inimestele võimaluse pöörduda abi saamiseks võlanõustaja poole.

Võlgnikke nõustavad Tartumaal mida MTÜ Majandamisnõustaja spetsialistid. Teenus on abivajajaile tasuta – seda rahastavad 90% ulatuses Avatud Eesti Fond ja 10% ulatuses Tartumaa Omavalitsuste Liit. Projekti käigus kohtuvad võlanõustajad abivajajatega omavalitsustes koha peal. Nõustaja abiga tehakse kindlaks võlgniku täpne majandusolukord, kohustuste suurus ja kulukus ning leitakse võimalusi olukorra parandamiseks – kohustuste täitmise järjestamine, maksegraafikud, maksepuhkus jms.

Nagu paljude raskuste korral, on ka võlgade tekkimisel oluline probleemiga võimalikult kiiresti tegelema hakata ja mitte jääda ootama, et asjad kuidagi iseenesest paranevad. Võlanõustaja poole võiks julgelt pöörduda juba siis, kui võlad alles hakkavad tekkima, see võimaldaks ära hoida olukorra halvenemise ja võlakoormuse suurenemise.

Tartumaa elanikel, kes soovivad pöörduda võlanõustaja poole, palutakse ühendust võtta kohaliku omavalitsuse sotsiaalnõunikuga või otse MTÜ Majandamisnõustaja võlanõustajatega e-posti aadressil majandamine@hot.ee.

Info tel 523 7415 (MTÜ Majandamisnõustaja)

Kino maale