Järveotsa ja Voitka detailplaneeringute koostamine

185

Kambja Vallavalitsuse 31.03.2011 korraldusega nr 398 algatati detailplaneeringu koostamine Kambja vallas Sulu külas Järveotsa maaüksusel pindalaga 0,82 ha. Planeeringu eesmärgiks on kinnistu sihtotstarbe osaline muutmine, ühe hoonestusala määramine paviljoni ja kalatiigi ehituseks, hoonestusalale ehitusõiguse ja tehniliste näitajate määramine.

Kambja Vallavalitsuse 31.03.2011 korraldusega nr 399 algatati detailplaneeringu koostamine Kambja vallas Kaatsi külas Voitka kinnistule pindalaga 13,8 ha. Planeeringu eesmärgiks on kinnistu sihtotstarbe osaline muutmine ärimaaks, kinnistule majutusasutusele eraldi krundi moodustamine, selleks ehitusõiguse ja tehniliste näitajate määramine, lahenduste andmine kommunikatsiooni­võrkudele.

Kino maale