Taas saab esitada taotlusi hajaasustuse veeprogrammist

186

Tartu Maavalitsus annab teada, et algab hajaasustuse veeprogrammi taotluste vastuvõtt Alatskivi, Kambja, Konguta, Laeva, Luunja, Meeksi, Mäksa, Rannu, Rõngu, Vara ja Ülenurme vallas.

Taotleda saab hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks toetust kaevude ehitamiseks või puhastamiseks ning varustamiseks vajalike tehniliste seadmetega ja  joogiveetorustike ehitamiseks.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate regionaalministri 28.01.2011 käskkirjast nr 1-4/18 “Hajaasustuse veeprogrammi programmdokument“, mis on koos taotlusvormidega kättesaadav kohalike omavalitsuste veebilehtedel ja Tartu Maavalitsuse veebilehel http://www.tartumv.ee/.

Nõuetele vastavaid taotlusi võtavad vastu majapidamise asukohajärgsed vallavalitsused kuni 31. mai 2011.

Täiendavat informatsiooni programmi ja taotlemistingimuste osas saab kohalikest omavalitsustest.

Tartu maavalitsus, tel 7305 237, heili.uuk@tartumaa.ee (Heili Uuk).

Programmi kontaktisikuks Kambja vallas on:

Kambja vallavalitsuse majandusnõunik
Enno Soodla
741 6461
501 1783
Kino maale