Mälestame

184

Eha Kaasik
4.10.1941 – 3.4.2011,
Vana-Kuuste

Valentina Künnapuu
27.1.1936 – 29.4.2011,
Kammmeri

Kino maale