Mälestame

238

Zinaida Kusma
24.3.1922 – 12.5.2011,
Vana-Kuuste

Kusta Vään
18.12.1958 – 13.5.2011,
Virulase

Kino maale