Eakad sünnipäevalapsed Kambja vallas

254

19.06 Elmar Mugu Visnapuu 90.

24.06 Linda Unt Vana-Kuuste 90.

25.06 Aino Põltsam Tatra 87.

01.06 Ljudmila Vään Reolasoo 86.

21.06 Helga-Hildegard Ojasalu Vana-Kuuste 85.

10.06 Aime Riives Aakaru 82.

10.06 Ellen Jürgenson Kambja 80.

02.06 Osvald Ilves Pühi 70.

19.06 Kalju Visnapuu Kodijärve 70.

 

Kevadised tervitused ja õnnesoovid sünnipäevalastele

Kambja vallavolikogult ja vallavalitsuselt.

Kino maale