8.9 C
Kambja
Kolmapäev, 07.06.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivTartumaa Arendusselts ootab uusi taotlejaid

Tartumaa Arendusselts ootab uusi taotlejaid

TAS logo.Tartumaa Arendusselts (TAS) on Leader tegevusgrupp, mille eesmärgiks on kohaliku maaelu arendamine.

TASi tegevuspiirkonnaks on Tartumaa ning siia kuulub 16 Tartumaa valda ja Kallaste linn. TASi liikmeskonnaga on ühinenud 46 ettevõtjat, 54 mittetulundussektori esindajat.

Euroopa Liidu Leader-programmi abil on kolme aasta jooksul maakonna arengusse läbi TASi erinevate meetmete jõudnud üle 3,1 miljoni euro. Rahastatud taotluste nimekirjaga saab tutvuda TASi kodulehel www.tas.ee.

Tegevuste toetamine Kambja vallas

Kambja valda on ettevõtja Veikko Lepperki eestvedamisel valmimas väikemesila, mis planeeritavate 12 mesitaruga hakkab tootma erinevat sorti mett.

Nii mõnelegi võib tunduda, et mesila jaoks on vaja vaid mesilasi ja tarusid, kuid tegelikult on mee käitlemiseks vaja veel abiruume ja lisaseadmeid. OÜ Mesine on valmis saanud sanitaarnõuetele vastava mee käitlemise ruumi ning kavas on soetada mitmeid seadmeid, mis aitavad mee käitlemist teostada. TAS toetas väikemesila rajamist Kambja valda 4. meetmest.

TASi tegevused piirkonnas

Lisaks eurotoetustele on TAS olnud mitmete suurte ideede sünni juures.

Maitsev Lõuna-Eesti on Lõuna-Eesti tegevusgruppide ellu kutsutud organisatsioon, mis tutvustab, turundab ja müüb siitkandist pärit toidukaupa. Heaks kanaliks võrgustunud tootjatele on Lõunakeskuses asuv taluturg.

Peipsiveersete Leader tegevusgruppidega koostöös puhume elu sisse Peipsimaale ehk tahame tutvustada ja arendada Peipsiäärset turismi.

Tartumaa Arendusseltsi liikmetele pakume erinevaid seminare ja koolitusi, korraldame õppereise nii Eestis kui Euroopas. Teiste liikmetega tutvudes leitakse uusi koostööpartnereid.

Toetusmeetmed

Tartumaa Arendusselts keskendub oma toetusmeetmetes noortele, ettevõtjatele ning küladele-kogukondadele eesmärgiga edendada elu Tartumaal. Projektitaotlusi võetakse vastu ettevõtluse, noorte ja kogukondade meetmesse.

Ettevõtluse meetme eesmärk on tõsta mikro- ja väikeettevõtete majanduslikku elujõulisust ja konkurentsivõimet. Meetme tegevussuunad on kohaliku loodus-, kultuuri- ja oskusressursi väärindamine ning uuenduslike toodete ja teenuse loomine. Toetust saab taotleda ühisteks turundustegevusteks ja klastri käivitamiseks.

Noorte meetme eesmärk on luua soodsad tingimused noorte algatusvõime ja ettevõtlikkuse kasvuks. Meetme tegevussuunad on arenguvõimaluste ja tingimuste loomine noortele ning noorte arengut toetavate võrgustike loomine ja arendamine.

Kogukondade meetme eesmärk on tõsta kogukondade võimekust oma elukeskkonna kujundamisel. Meetme tegevussuunad on uute kogukonnateenuste käivitamine kohaliku vajaduse baasil, ühistegevusteks tingimuste loomine ja kogukondadevaheliste koostöövõrgustike loomine ja tugevdamine.

Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud, sihtasutused, äriühingud ja omavalitsused.

2012.aastal on toetusraha võimalik taotleda taas kolmel korral ning taotlusvoorude tähtajad on:

  • 31.jaanuar,

  • 17.aprill,

  • 25.september.

Nii nagu ka varem, soovitame enne oma ideest tulla rääkima TASi meetmekonsultandiga. Palume eelnevalt registreeruda kaidi.randpold@tas.ee või telefonidel 7430 088 või 5358 4035.

TAS ootab uusi ja põnevaid ideid oma taotlusvoorudesse ning huvitatud inimesi ja organisatsioone liituma Tartumaa Arendusseltsiga!

 

Liis Pärtelpoeg

TAS logo.

Leader logo.

Leader / EL logod.

Loetumad