Tänu

222

Tänan Kambja vallavalitsust, naabreid ja töökaaslasi, kes minu perele raskel ajal toeks olid.

Tänan kõiki armsaid inimesi, kes Kalev Kähri mälestust kalliks pidasid ja teda viimsele teekonnale saatma tulid.

Urve Kähr

Kino maale