-0.2 C
Kambja
Reede, 31.03.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivIT-ööl mõeldi välja uuenduslikke ideid ja lahendusi

IT-ööl mõeldi välja uuenduslikke ideid ja lahendusi

Noored arvutitega ajurünnakut tegemas.Märtsi lõpul 18 noortekeskuses üle Eesti toimunud IT-ööl mõtlesid sajad noored välja ideid, kuidas IT kaudu elu koolis põnevamaks muuta.

Noored arvutitega ajurünnakut tegemas.Märtsi lõpul 18 noortekeskuses üle Eesti toimunud IT-ööl mõtlesid sajad noored välja ideid, kuidas IT kaudu elu koolis põnevamaks muuta.

Noorte ideed, millele IT-öö raames mõeldi, olid väga mitmekülgsed. Lahendusi pakuti nii õpilase kui õpetaja töö hõlbustamiseks. Näiteks m-kool, õppimine läbi mitmesuguste arvutimängude (virtuaalsed ajaloomängud, (Flash) keemialabor ainete reaktsioonide jälgimiseks, Video Tutorials to Math matemaatika ning teiste keerulisemate õppeainete ülesannete lahendamiseks, 3D graafika), I Pad´ide kasutuselevõtt erineval moel (nii koolikoti kergendamiseks kui terviklike õppesüsteemide loomiseks, klassi sisenemisel sünkroniseeruvad tahvelarvutid jne).

Välja pakuti ka Tark Laud kiireks ja interaktiivseks õppeinfo vahetamiseks õpetaja ja õpilase vahel nutitelefonide abil; kontrolltööde/ testide kontrollimise masin/aparaat, et õpetaja ei peaks enam töid parandama käsitsi; õppematerjalide andmebaas; süsteemi loomine koolikiusamise vastu; võõrkeeleõpe Skype abil; uute põnevate tehnoloogiate õppimine seeläbi, et IT tudengid käivad põhi- ja keskkooliõpilastele IT- asju õpetamas jpm.

Noored oskavad näha suurt pilti

Kambja noortekeskuse noored töötasid välja ideed, kuidas täiendada e-kooli nii, et koduste ülesannete lahendusnäiteid oleks võimalik kõigil leida ja vaadata. Nad lõid prototüübi interneti keskkonnale ja nutitelefoni aplikatsioonile, mille abil saaks kiirelt leida erinevate ainete valemeid ja reegleid. Noored nuputasid, kuidas muuta haridus puuetega inimestele kättesaadavamaks ning kuidas aidata õpilasel, kes koolist puudub, koolitunnist osa saada.

IT-ööl noorte nõustajana osalenud Triin Sepp (AS Datel arendusjuht) märkis, et noorte ideed olid väga mitmekülgsed. Talle tegi rõõmu see, et noored suutsid vaadata nii öelda suurt pilti – ei piirdutud ainult nende lahendustega, mida on võimalik teha arvutiga, vaid lahendustesse kaasati erinevaid IT-tehnoloogilisi komponente nagu näiteks robootikat.

IT-öö eesmärgiks oli äratada noortes huvi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna (IKT) vastu, näidata seoseid teiste valdkondadega ja kummutada levinud stereotüüpe.

IT-öö oli üks osa teadusaasta programmist (vt lähemalt www.miks.ee) ning selle elluviimist toetasid Euroopa Komisjon ja Euroopa Sotsiaalfond.

Üritus oli kulminatsiooniks kampaaniale „e-oskuste nädal“, mida 2012. aastal tähistati 26.-30. märtsini kolmekümnes Euroopa riigis. Kampaania põhisõnum: IKT on tänapäeval kõikjal ja sellega seotud oskused on vajalikud, et olla tööturul igal alal konkurentsivõimelisemad.

Lisaks IT-ööle oli noortel võimalus kampaania raames saata loovtöid foto- ja videokonkursile „Kõik on IT“.

Parimad ideed ja lahendused on nähtavad StartIT Facebook´i keskkonnas ja www.startit.ee.

Doris Põld,
projektijuht
Eesti infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liit

Loetumad