7.9 C
Kambja
Esmaspäev, 29.05.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivViimane võimalus likvideerida riigieksamivõlgu

Viimane võimalus likvideerida riigieksamivõlgu

Alates käesolevast õppeaastast valmistab ette ja korraldab üleriigilisi tasemetöid, ühtsete küsimustega lõpueksameid ja gümnaasiumi riigieksameid sihtasutus Innove, kes võttis 1. augustist üle kõik senised Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse tegevused.

Muudatused riigieksamite korralduses

Kuna käesoleval õppeaastal toimuvad riigieksamid vana õppekava järgi viimast korda, siis võimaldatakse õpilasel, kes varasematel aastatel on sooritanud mõne riigieksami mitterahuldavalt, valida selle asemel mõne muu aine riigieksami.

Eksamiaine vahetamiseks ei pea enam eksam kahel korral olema sooritatud mitterahuldavale tulemusele.

Sama kehtib ka eksamilt puudumise korral. Kui õpilane puudus eksamilt, siis ei pea ta korduseksamit sooritama samas aines, vaid võib valida selle asemel teise riigieksamiaine. Tingimus on, et samas aines ei ole eelnevalt tehtud ei kooli- ega riigieksamit.

Õpilane, kes sooritab käesoleval õppeaastal riigieksami mitterahuldavalt või puudub valitud eksamilt, saab korduseksami teha juba 2013. aasta suvel. Korduseksamite toimumise ajad on üleval SA Innove kodulehel ning nendele registreerimine algab peale põhieksamite apellatsiooniperioodi. Täpsema registreerimisaja teatame 2013. a kevadel. Õpilane võib korduseksami teha ka mõnes teises riigieksamiaines.

Sellel õppeaastal võivad riigieksami õppeaines, mille kohustuslikud kursused on läbitud (nt keemias, geograafias), sooritada ka need gümnaasiumiõpilased, kes õpivad 10. või 11. klassis, kuid neid eksameid ei arvestata gümnaasiumi lõpetamise tingimusena (st nendel õpilastelt tuleb ikkagi sooritada uue õppekava järgi kõik kohustuslikud eksamid ning õpilasuurimus või praktiline töö gümnaasiumi lõpetamiseks). SA Innove

Loetumad