6.9 C
Kambja
Neljapäev, 01.06.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivKambja valla ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine

Kambja valla ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine

Vallavapp.Vallavolikogu otsustas 31. jaanuaril 2013, et Kambja vallas on üks ametiasutus – Kambja vallavalitsus koos struktuuriüksustega.

 

Kambja vallal lasuvate ülesannete täitmiseks on moodustatud vallavalitsuse koosseisus järgmised struktuuriüksused: vallakantselei, finantsosakond, sotsiaal- ja haridusosakond, majandus- ja maakorraldusosakond.

Vallavolikogu kinnitas Kambja vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu järgmiselt:

Struktuuriüksus/

Teenistuskoha nimetus

Teenistuskoha jaotus

ametikoht
(koormus)

töökoht
(koormus)

Vallakantselei

   

vallasekretär

1

 

vallasekretäri abi

1

 

registripidaja

 

1

arhivaar

 

0,5

kohti kokku

2

1,5

Raamatupidamis

osakond

   

pearaamatupidaja

1

 

raamatupidaja

 

1

raamatupidaja-

kassapidaja

 

1

kohti kokku

1

2

Sotsiaal- ja

haridusosakond

   

sotsiaalnõunik

1

 

sotsiaaltöötaja

1

 

autojuht-

sotsiaaltöötaja

 

1

kultuuritöötaja

 

1

kohti kokku

2

2

Majandus- ja
maakorraldusosakond

   

majandusnõunik

1

 

keskkonnanõunik

1

 

maanõunik

1

 

ehitusnõunik

1

 

päästekorraldaja

 

1

koristaja

 

1

kohti kokku

4

2

Ametikohtade ja
töökohtade koormus kokku

9

7,5

Teenistuskohtade koormus kokku

16,5

 

Kõik vallavalitsuse ameti- ja töökohad on tähtajatud.

Teenistusülesannete täitmiseks vajalikud nõuded vallavalitsuse ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele sätestatakse ametnike ametijuhendites.

Vallavolikogu otsustas delegeerida Kambja vallavalitsusele muudatuse tegemise vallavalitsuse struktuuris ja teenistuskohtade koosseisus volikogu kehtestatud palgafondi piires.

Kambja valla ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitava otsuse langetamisel lähtus vallavolikogu avaliku teenistuse seaduse uue redaktsiooni sätetest.

Otsus jõustub 1. aprillil 2013. a

Kambja vallavalitsuses töötab alates 1. veebruarist 2013 lisaks sotsiaalnõunik Elerin Maisvälile ka sotsiaaltöötaja Meriliis Kuuslap.

Sotsiaaltöötaja Meriliis Kuuslapi (kabinet nr 6) vastuvõtuajad: E 9-12; K 9-12 ja 14-16; N 9-12. Tel: 741 6205.

Sotsiaalnõunik Elerin Maisväli vastuvõtuajad alates 1. aprillist: K 9-12 ja 14-16; N 9-12. Tel: 741 6205 ja 502 5840.

Toivo Ärtis

Loetumad